Chất tẩy bột chà ron

Chất tẩy bột chà ron gạch koway, là loại hóa chất được nghiên cứu riêng cho bột chà ron, trong việc lấy bột ron cũ và làm lại với những sản phẩm vượt trội hơn

Liên hệ

KW5178

Chất tẩy bột chà ron gạch koway, là loại hóa chất được nghiên cứu riêng cho bột chà ron, trong việc lấy bột ron cũ và làm lại với những sản phẩm keo koway vượt trội hơn về chất lượng và tính năng sử dụng.

Nếu dùng các công cụ cầm tay để sủi các bột chà ron cũ ra thì tốn rất nhiều thời gian và công sức, do đó chất tẩy ron gạch ra đời và hỗ trợ được khách hàng rất nhiều.